> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
OFTIS
Devátá knížka / děti z 1.-5. třídy ZŠ v Dlouhé Třebové. -- Vydání: první. -- Ústí nad Orlicí : Oftis, 2018. -- 94 stran
Vydavatel: ZŠ Dlouhá Třebová
ISBN 978-80-7405-441-9 (Oftis)
* 808.1-053.2 * 72/76.05-053.2 * (437.314) * (082)
- 2011-2020
- 2018
- literární práce dětí a mládeže -- Česko -- 2011-2020
- výtvarné práce dětí a mládeže -- Česko -- 2011-2020
- Dlouhá Třebová (Česko)
- sborníky
808 - Literární styl. Literární činnost a technika. Efektivní využívání jazyka. Spisovatelská činnost
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz