> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Masarykova univerzita
Slavík, Jan
Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání / Jan Slavík, Jana Stará, Klára Uličná, Petr Najvar et al. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2017. -- 463 stran. -- (Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; svazek 44)
ISBN 978-80-210-8758-3
* 37.02 * 37.016.026 * 001.83 * 37.0:005.6 * 37.012 * 001.87 * (048.8:082)
- didaktika
- předmětová didaktika -- interdisciplinární aspekty
- kvalita vzdělávání
- pedagogický výzkum
- případové studie
- kolektivní monografie
37 - Výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz