> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Reimann-Höhn, Uta
[AD(H)S in der Pubertät. Česky]
ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí / Uta Reimann-Höhn ; z německého originálu AD(H)S in der Pubertät: Jugendliche stärken und Krisen meistern přeložila Alena Bezděková. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2018. -- 160 stran
ISBN 978-80-262-1362-8 (brožováno)
* 316.346.32-053.67 * 159.922.8 * 616.89-008.47 * 616.89-008.47-008.481 * 616.89-008.447 * 616.89-008.48 * 364.692 * 376 * (0.062)
- adolescenti
- psychologie adolescentů
- porucha pozornosti
- poruchy chování
- patologické závislosti
- speciální pedagogika
- populárně-naučné publikace
376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz