> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem
Relativismus a (post)pravda v demokracii : se třemi studiemi Ladislava Hejdánka / Martin Šimsa (ed.). -- Vydání první. -- V Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2018. -- 373 stran. -- (Acta Universitatis Purkynianae. Studia philosophica ; svazek č. 17)
ISBN 978-80-7561-109-3
* 165.723 * 165.023.1 * 111.83 * 001.2 * 321.7+342.34 * 14(437.3) * (062.552)
- relativismus (filozofie)
- pravda -- mezioborový kontext
- demokracie
- česká filozofie
- sborníky
165 - Teorie poznání. Epistemologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz