> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem
Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989) / Jaroslav Rokoský - Martin Veselý (eds.). -- Vydání první. -- Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Brno : Doplněk, 2018. -- 522 stran. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica ; XXI)
ISBN 978-80-7561-113-0 (Univerzita J.E. Purkyně. Ústínad Labem. Filozofická fakulta)
* 321.64 * 329.17 * 321.74 * 323.25/.26:329.18 * 323.25/.26:329.15 * 323 * (437) * (048.8:082)
- totalitarismus -- Československo
- nacismus -- Československo
- komunistický režim -- Československo
- protifašistický odboj -- Československo
- protikomunistický odboj -- Československo
- Československo -- společnost politika -- 1939-1989
- kolektivní monografie
94(437) - Dějiny Česka a Slovenska
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz