> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Svobodová, Jindřiška, 1974-
Kritické čtení mediálních textů / Jindřiška Svobodová, Šárka Hamrusová, Barbora Hinková. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. -- 190 stran. -- (Monografie)
ISBN 978-80-244-5315-6
* 316.774 * 316.772.4 * 801.73 * 801.73-028.43 * (048.8:082)
- masmédia
- mediální komunikace
- textová analýza
- diskurzivní analýza
- kritická analýza
- kolektivní monografie
316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz