> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
NLN
Kajanová, Alena, 1982-
Proč selhává sociální práce se sociálně exkludovanými / Alena Kajanová. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
ISBN 978-80-7422-613-7
* 364.624.4 * 364-78 * 303 * (437.3) * (078.7) * (048.8)
- 2006-2016
- sociální vyloučení
- sociální práce
- sociální výzkum -- Česko -- 2001-2020
- případové studie
- monografie
364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz