> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Pata, Vladimír, 1966-
Statistické metody hodnocení jakosti strojírenských povrchů / Vladimír Pata, Milena Kubišová. -- Vydání: první. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2018. -- 423 stran
ISBN 978-80-7454-740-9
* 621.7.015 * 62-408 * 620.2:621 * 620.1 * 311.1/.2 * 519.23/.24 * 519.23 * (048.8:082)
- kvalita povrchu
- strojírenské materiály
- zkoušení materiálů
- statistické metody
- statistická analýza
- kolektivní monografie
519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz