> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Encyklopedie českých právních dějin. XII. svazek, Sa - Smlouva ná / Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds). -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. ; Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2018. -- 822 stran
ISBN 978-80-7380-569-2 (soubor ; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). -- ISBN 978-80-7380-722-1 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; vázáno). -- ISBN 978-80-7418-238-9 (soubor ; Key Publishing). -- ISBN 978-80-7418-293-8 (Key Publishing ; vázáno)
* 34(091) * (437.3) * (031)
- právní dějiny -- Česko
- encyklopedie
34 - Právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz