> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nová beseda
Faltýnek, Dan
Co je nového v lingvistice / Dan Faltýnek. -- 1. vydání. -- Praha : Nová beseda, z.s., 2017
ISBN 978-80-906751-4-8
* 81'1 * 811.162.3 * 81'35 * 81'36 * 81'42 * (048.8)
- lingvistika
- čeština
- pravopis
- mluvnice
- textová lingvistika
- monografie
81 - Lingvistika. Jazyky
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz