> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Spisy o první filosofii / Jan Amos Komenský ; k vydání připravili Vojtěch Balík a Věra Schifferová. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2017. -- 765 stran. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; 66)
Částečně latinsky se souběžným českým překladem
ISBN 978-80-7298-204-2 (vázáno)
* 11 * [001:165]:304.9 * (049) * (0.072) * (048.8:082)
- metafyzika
- pansofie
- pojednání
- komentovaná vydání
- kolektivní monografie
11 - Metafyzika
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz