> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Zelinková, Olga
Dyspraxie : vývojová porucha pohybové koordinace / Olga Zelinková. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 144 stran. -- (Speciální pedagogika)
ISBN 978-80-262-1266-9 (brožováno)
* 616.8-009.1/.3 * 616.7:159.943 * 616.89-008.43 * 316.344.6-056.26/.3-053.2 * (048.8)
- dyspraxie
- specifické poruchy učení
- děti se zdravotním postižením
- monografie
616 - Patologie. Klinická medicína
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz