> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Myant, M. R. (Martin R.), 1950-
Tranzitivní ekonomiky : politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie / Martin Myant, Jan Drahokoupil ; [z anglického originálu ... přeložil překladatelský kolektiv pod vedením Milana Žáka]. -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, 2013. -- 553 s. -- (XXI. století ; sv. 24)
Název orig.: Transition economies: political economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia
ISBN 978-80-200-2268-4 (váz.)
* 316.323.7:316.42 * 338 * 338.2 * 336.7:338.124.4 * 339.9 * (4-191.2)+(4-11) * (470+571) * (47+57)
- postkomunismus
- ekonomická transformace
- hospodářská politika -- Evropa střední a východní -- od 1989
- hospodářská politika -- Rusko -- od 1992
- hospodářská politika -- země bývalého Sovětského svazu -- od 1992
- finanční krize -- 21. stol.
- Evropa střední a východní -- hospodářské vztahy -- 20.-21. stol.
- Rusko -- hospodářské vztahy -- 20.-21. stol.
- země bývalého Sovětského svazu -- hospodářské vztahy -- 20.-21. stol.
- monografie
330.5+338 - Národní hospodářství a hospodářská politika
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz