> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Český svaz ochránců přírody. Vlašim
Praktická ochrana přírody ve výuce na školách : metodická příručka / editor Roman Andres. -- 1. vyd. -- Vlašim : ZO ČSOP Vlašim, 2013. -- 96 s., 10 s. obr. příl. : barev. il.
ISBN 978-80-86327-99-0 (brož.)
* 502:37.03 * 57.081.1 * 371.382 * 373.3 * 373.5/.6+377.1/.3
- environmentální výchova a vzdělávání
- přírodověda
- didaktické hry
- základní školy
- střední školy
- metodické příručky
502 - Životní prostředí a jeho ochrana
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz