> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Kasperová, Dana, 1974-
Československá obec učitelská - v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy / Dana Kasperová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2018. -- 530 stran
ISBN 978-80-200-2860-0 (brožováno)
* 37.091.12:061 * 37.014.3 * 377.8 * 37.091(091) * (437) * (048.8)
- Československá obec učitelská
- 1920-1939
- učitelské spolky -- Československo -- 20. století
- vzdělávací reformy -- Československo -- 20. století
- vzdělávání učitelů -- Československo -- 20. století
- dějiny školství -- Československo -- 20. století
- monografie
37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz