> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Ekologická obnova v České republice II / editoři Ivana Jongepierová, Pavel Pešout & Karel Prach. -- Vydání: první. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018
ISBN 978-80-88076-83-4 (vázáno)
* 502.5+712 * 502.174 * 502.171:574.4/.5 * 502.171:574.2 * (437.3) * (048.8:082)
- péče o krajinu -- Česko
- obnova životního prostředí -- Česko
- ochrana ekosystémů -- Česko
- ochrana biotopů -- Česko
- kolektivní monografie
502 - Životní prostředí a jeho ochrana
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz