> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Akademie věd České republiky. Geologický ústav
Geologický ústav (Akademie věd ČR)
Research reports 2016 / the report was compiled by P. Bosák and English was revised by J. Adamovič. -- Prague : by the Institute of Geology of the Czech Academy of Sciences, 2018
ISBN 978-80-87443-14-9
* 55:005.71 * 001-026.12 * 808.1/.2 * (437.311) * (047)
- Geologický ústav (Akademie věd ČR)
- 2016
- 2011-2020
- geologické ústavy -- Česko
- vědecká činnost -- Česko -- 2011-2020
- publikační činnost -- Česko -- 2011-2020
- geological research institutions -- Czechia
- scientific activities -- Czechia -- 2011-2020
- publication activity -- Czechia -- 2011-2020
- Praha (Česko)
- Prague (Czechia)
- zprávy
- reports
55 - Vědy o Zemi. Geologické vědy
550 - Earth sciences
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz