> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Akademie věd České republiky. Slovanský ústav
Moderní slovanská lexikografie / editoři: Božena Niševa, Karolína Skwarska, David Blažek. -- 1. vydání. -- Praha : Slovanský ústav AV ČR, v.v.i, 2017. -- (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada ; svazek 44)
ISBN 978-80-86420-63-9 (vázáno)
* 811.16 * 81'374 * (048.8:082)
- slovanské jazyky
- lexikografie
- kolektivní monografie
811.16 - Slovanské jazyky
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz