> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Akademie věd České republiky. Sociologický ústav
Pospíšilová, Jaroslava
Jak se žije Čechům v současné Evropě? / Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová a kol. -- Vydání 1. -- Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, 2018. -- 170 stran. -- (Společnost ; sv. 24)
ISBN 978-80-200-2855-6 (Academia ; brožováno). -- ISBN 978-80-7330-323-5 (Akademie věd České republiky. Sociologický ústav ; brožováno)
* (=162.3) * (=1:4) * 308 * 316.64 * 316.752 * 316.728-021.465 * (437.3) * (4) * (048.8:082) * (078.7)
- 2016-2017
- Češi -- sociální poměry -- 21. století
- Evropané -- sociální poměry -- 21. století
- názory a postoje -- Česko -- 21. století
- hodnotová orientace -- Česko -- 21. století
- kvalita života -- Česko -- 21. století
- názory a postoje -- Evropa -- 21. století
- hodnotová orientace -- Evropa -- 21. století
- kvalita života -- Evropa -- 21. století
- kolektivní monografie
- srovnávací studie
308 - Sociografie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz