> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Rollnick, Stephen, 1952-
[Motivational interviewing in schools. Česky]
Motivační rozhovory ve škole / Stephen Rollnick, Sebastian G. Kaplan, Richard Rutschman ; z anglického originálu Motivational interviewing in schools přeložila Hana Antonínová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 184 stran
ISBN 978-80-262-1274-4 (brožováno)
* 37.015.3 * 37.048.3 * 316.648.4 * (048.8:082)
- pedagogická psychologie
- výchovné poradenství
- změna postoje
- motivační rozhovory
- kolektivní monografie
37 - Výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz