> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Juhaňák Stanislav - Triton
Welch, Gilbert H.
[Less medicine, more health. Česky]
Doba jedová 10. Méně medicíny - více zdraví : prevence, diagnostika, screening, testy / H. Gilbert Welch ; přeložil Václav Petr. -- 1. vydání. -- V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018
Přeloženo z angličtiny
ISBN 978-80-7553-564-1
* 61 * 159.9 * 616-084 * 616-07 * 616-07-084 * 615.8 * (0.062)
- lékařství -- psychologické aspekty
- prevence onemocnění
- diagnostické metody
- screening (lékařství)
- alternativní medicína
- populárně-naučné publikace
616 - Patologie. Klinická medicína
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz