> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Krauzová, Tereza
Fighting terrorism : surveillance and targeted killing in post-9/11 world / Tereza Krauzová, Stanislav Matějka. -- First English edition. -- Prague : Charles University, Karolinum Press, 2018
ISBN 978-80-246-3812-6
* 323.285(73)"2001" * 323.28:343.851 * 341.49:323.28 * 34 * 355.02 * 342.72/.73 * 629.73-519 * (73) * (048.8:082)
- teroristické útoky (11. září 2001 : Spojené státy americké)
- boj proti terorismu -- Spojené státy americké
- boj proti terorismu -- právní aspekty
- bezpečnostní politika -- Spojené státy americké
- národní bezpečnost -- Spojené státy americké
- právo na soukromí -- Spojené státy americké
- bezpilotní letecké prostředky -- Spojené státy americké
- September 11 attacks (2001 : United States)
- terrorism control -- United States
- terrorism control -- legal aspects
- security policy -- United States
- national security -- United States
- right of privacy -- United States
- unmanned aerial vehicles -- United States
- kolektivní monografie
- collective monographs
342 - Ústavní právo. Správní právo
342 - Constitutional law and administrative law
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz