> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Educa Service
Rodina v II. deceniu 21. století / kolektiv autorů ; [editoři Jarmila Klugerová, Alice Bosáková]. -- Vyd. 1. -- Praha : Educa Service, 2013. -- 536 s.
ISBN 978-80-87306-13-0
* 316.356.2 * 316.812:364.652.2 * 316.812.71:316.344.6-056.26/.3-053.2 * 37.04 * 376 * 364.4-053.9 * 364-78
- rodina -- 21. stol.
- sociálně ohrožené rodiny -- 21. stol.
- rodiny s postiženými dětmi -- 21. stol.
- speciální vzdělávací potřeby -- 21. stol.
- speciální pedagogika -- 21. stol.
- péče o seniory -- 21. stol.
- sociální práce -- 21. stol.
- kolektivní monografie
364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz