> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství C.H. Beck
Šámal, Pavel, 1953-
Trestní odpovědnost právnických osob : komentář / Pavel Šámal, Jan Dědič, Tomáš Gřivna, František Púry, Jiří Říha. -- 2. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- liv, 916 stran. -- (Beckova edice komentované zákony)
ISBN 978-80-7400-592-3
* 343.222 * 347.19 * (437.3) * (094.5) * (0.072)
- trestní odpovědnost -- Česko
- právnické osoby -- Česko
- zákony
- komentáře
343 - Trestní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz