> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství C.H. Beck
Vondráček, Ondřej, 1981-
Skuteční majitelé a vlastnické struktury : rozkrývání, evidence a dokládání skutečných majitelů a vlastnických struktur právnických osob a svěřenských fondů / Ondřej Vondráček. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- xxii, 216 stran. -- (Právní praxe)
"(Ve spolupráci s Transparency International Česká republika, o.p.s.)"
ISBN 978-80-7400-695-1
* 347.19 * 347.232 * 347.233 * 351.713:347.233 * (437.3) * (4) * (035)
- právnické osoby -- Česko
- právnické osoby -- země Evropské unie
- vlastnické vztahy
- skutečný vlastník
- rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů -- Česko
- rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů -- země Evropské unie
- příručky
351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz