> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
European Science and Art Publishing
Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti / Barbara Vojvodíková (eds). -- Praha : European Science and Art Publishing, 2013. -- 126 s.
ISBN 978-80-87504-22-2
* 332.33 * 711.168 * 711.1 * (437.326)
- brownfields -- Česko
- obnova území -- Česko
- územní rozvoj -- Česko
- Hrušov (Ostrava, Česko)
- kolektivní monografie
71 - Územní plánování. Urbanismus. Památková péče
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz