> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
OFTIS
Skalický, Zdeněk
Ústí nad Orlicí v proměnách času / Zdeněk Skalický, Ladislav Wochotz, Lukáš Prokeš. -- Vydání: první. -- Ústí nad Orlicí : Oftis, 2018. -- 120 stran : ilustrace
Vydavatel: Město Ústí nad Orlicí
ISBN 978-80-7405-438-9 (OFTIS)
* 77.039 * 94(437.314) * (084.12)
- historické fotografie -- Česko
- Ústí nad Orlicí (Česko) -- dějiny
- fotografické publikace
94(437) - Dějiny Česka a Slovenska
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz