> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Neubauer, Karel, 1963-
Kompendium klinické logopedie : diagnostika a terapie poruch komunikace / Karel Neubauer a kol. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2018. -- 768 stran
ISBN 978-80-262-1390-1 (vázáno)
* 616:376-056.264 * 616.89-008.434 * 616.22-008.5 * 159.9 * 616-07 * 616-08 * 316.772.4 * 81'34 * 612.78 * 612.825.55 * 616.28-008.12/.14 * 616:159.9-053.2 * 159.91 * 612.821 * (048.8:082)
- klinická logopedie
- poruchy komunikace
- poruchy řeči
- poruchy řeči -- psychologické aspekty
- diagnostika (lékařství)
- terapie
- interpersonální komunikace -- psychologické aspekty
- fonetika
- hlas
- sluch
- poruchy sluchu
- dětská klinická psychologie
- neuropsychologie
- kolektivní monografie
616 - Patologie. Klinická medicína
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz