> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Tyfloservis
Tyfloservis (společnost)
Výroční zpráva 2017 / Tyfloservis, o.p.s. -- Vydání 1. -- Praha : Tyfloservis o.p.s., 2018. -- 52 stran
ISBN 978-80-905611-3-7 (brožováno)
* 316.344.6-056.262 * 061.23 * 364-786 * 364-7 * (437.3) * (047.1)
- Tyfloservis (společnost)
- obecně prospěšné společnosti -- Česko
- osoby se zrakovým postižením -- Česko
- sociální integrace -- Česko
- sociální služby -- Česko
- výroční zprávy
364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz