> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Cenová bilance 2015 : nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2015 / Lubomír Machala, Aneta Damborská (eds.). -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. -- 131 stran
ISBN 978-80-244-5337-8 (brožováno)
* 821.162.3 * 82:7.092 * 06.05:82 * (437.3) * (048.8:082)
- 2015
- česká literatura -- 21. století
- literární soutěže -- Česko -- 2011-2020
- literární ceny -- Česko -- 2011-2020
- kolektivní monografie
821.162.3.09 - Česká literatura (o ní)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz