> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Ìntertekstual'nìst' ta ìntermedìal'nìst' v prostorì ukrajins'koji movì, lìiteraturì ta kul'turì / Alla Archangel's'ka (hol. red.) = Intertextualita a intermedialita v prostoru ukrajinského jazyka, literatury a kultury / Alla Arkhanhelska (ed.). -- 1-vše vìdanìja. -- Olomouc' : Unìversìtet ìm. F. Palac'koho v Olomoucì, 2018
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pro ukrajinský jazyk, Národní akademie věd Ukrajiny
ISBN 978-80-244-5327-9 (vázáno)
* 811.161.2 * 821.161.2 * 316.7 * 801.73 * 82.05/.07 * 7.08:316.776.33/.34 * (477) * (048.8:082)
- ukrajinština
- ukrajinská literatura
- kultura -- Ukrajina
- textová analýza
- diskurzivní analýza
- intertextualita
- intermedialita
- kolektivní monografie
80 - Filologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz