> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Gaudeamus
Machová, Pavla
Specifika cizojazyčného vzdělávání žáků se sluchovým postižením na střední škole / Pavla Machová. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 215 stran
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-613-1
* 373.5.011.3-052 * 616.28-008.12/.14 * 376 * 37.04 * 316.772-028.82 * 81'24 * 37.012
- středoškolští studenti
- poruchy sluchu
- speciální pedagogika
- speciální vzdělávací potřeby
- alternativní a augmentativní komunikace
- jazyková výuka
- jazyková výuka -- metodologie
- pedagogický výzkum
- monografie
376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz