> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Kučerová, Irah, 1959-
Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států / Irah Kučerová. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
ISBN 978-80-246-3067-0
* 913 * 32:911.3 * 005.72 * 338 * 32:316.42 * [339.923+327](4) * [327+316.73](4) * 327 * (4-191.2)
- regionální geografie -- Evropa střední
- geopolitika -- Evropa střední
- institucionální struktura -- Evropa střední
- ekonomická transformace -- Evropa střední -- 20.-21. století
- politická transformace -- Evropa střední -- 20.-21. století
- evropská integrace
- evropeizace
- Evropa střední -- mezinárodní vztahy
- monografie
- srovnávací studie
327 - Mezinárodní vztahy, světová politika
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz