> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Kant, Immanuel, 1724-1804
[Kritik der Urteilskraft. Česky]
Kritika soudnosti / Immanuel Kant ; přeložili Vladimír Špalek a Walter Hansel. -- Druhé, upravené vydání, v OIKOYMENH první / připravil Tomáš Koblížek. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 346 stran. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 86)
Přeloženo z němčiny
ISBN 978-80-7298-500-5 (vázáno)
* 101 * 165 * 101.8 * 159.955:165.021 * 111.852 * 124
- filozofie
- teorie poznání
- filozofické myšlení
- kritické myšlení
- estetika
- teleologie
- pojednání
165 - Teorie poznání. Epistemologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz