> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Royt, Jan, 1955-
Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách 1340-1550 / Jan Royt ; ve spolupráci s Magdalénou Hamsíkovou a Michaelou Hrubou. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
ISBN 978-80-246-3174-5
* 75(437.3) * 75.051.033.5 * 2-6+316.72/.75 * (437.31-16) * (437.31-17)
- 1340-1550
- české malířství -- 14.-16. století
- gotická desková malba -- Česko
- Čechy severozápadní (Česko) -- náboženské a kulturní poměry -- 14.-16. století
- Čechy severní (Česko) -- náboženské a kulturní poměry -- 14.-16. století
- kolektivní monografie
- katalogy
75 - Malířství
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz