> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Bäcker-Braun, Katharina
100 her pro děti do tří let : v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německého originálu Die 50 besten Spiele für Unter-Dreijährige, Die 50 besten Spiele für Tagesmutter přeložila Michaela Škultéty. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2015. -- 80 stran
ISBN 978-80-262-0947-8 (brožováno)
* 373.2 * 379.8:793/796
- předškolní výchova
- hry
- metodické příručky
373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz